Skip to Content

Zmiany na Turysta Świętokrzyski

 UWAGA: Portal Turysta Świętokrzyski od dnia 2 kwietnia 2013 roku został zaktualizowany do nowej wersji. Ta wersja serwisu ma status "ARCHIWALNY Turysta Świętokrzyski" i znajduje się pod zmienionym adresem archiwalny-turysta.swietokrzyski.eu Archiwalny TŚ nie będzie już rozwijany. Pozostanie on w takiej wersji jaka byla na dzien 2 kwietnia 2013 roku.

Aktualna nowa wersja znajduje się pod adresem
http://turysta.swietokrzyski.eu

Archiwalny TŚ: brak możliwości załozenia nowego konta, dodawania wpisów i odpowiedzi.

Aby uczestniczyć w rozwoju TŚ należy założyć nowe konto w aktualnej wersji serwisu.

Kontakt: formularz kontaktowy

6 kwiecień 2013 - Klubu Górskiego PTTK Kielce zaprasza na Złaz Wiosenny

Klub Górski PTTK Kielce zaprasza na Złaz Wiosenny KG PTTK Kielce

 

I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Uczczenie „Roku Przewodników Turystycznych PTTK”,

II. TRASY:
A: Bodzentyn – Psary – Bukowa Góra- Klonów – Ciekoty  – ok 16 km, Pkt GOT: 18
- Prowadzący: Kol. Zbigniew Borowiec, Kol. Michał Wilczyński
- Zbiórka uczestników 06.04.2013 r. (sobota) o godz. 10.20 na dworcu PKS (stanowisko 15, kurs do Woli Szczygiełkowej), odjazd o godz. 10:30.

B: Bieliny – Kakonin – Kapliczka Św. Mikołaja – Łysica – Święta Katarzyna – Krajno – Wymyślona – Radostowa – Przełom Lubrzanki – Ciekoty – ok 22km, Pkt GOT: 22
- Prowadzący: Kol. Paulina Lis i Kol. Tomasz Kowalczyk
- Zbiórka uczestników 06.04.2013 r. (sobota) o godz. 08.30 na dworcu PKS (stanowisko 15, kurs do Dębna, firma PIOTREX), odjazd o godz. 8:45.

Zakończenie ogniskiem nastąpi około godz. 15.00 na terenie Żeromszczyzny i Centrum Edukacyjnego Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, możliwość uczestnictwa o godzinie 17:00 w wernisażu fotografii podróżniczej "Foto Dialog".
Dojazd i powrót na własny koszt.

III. Uczestnictwo:
•    Złaz Wiosenny Klubu Górskiego jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczną.  Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

IV. Zgłoszenia:
•    Wpisowe wynosi 10zł dla Klubowicza KG PTTK Kielce, pozostałe osoby 12zł
•    Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane będą do dnia 04.04.2013 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach pod adresem Sienkiewicza 29 oraz telefonicznie pod nr: 41 344 77 43, Biuro czynne: Wtorek, Środa: 10.00 – 15.00, Czwartek: 10.00 - 18.00; bądź telefonicznie u Komandora Złazu kol. Paweł Milewicz pod nr tel. 530-650-082.
Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator  zapewnia:
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Ognisko i kiełbasę na mecie,
•    Obsługę przewodnicką na trasie,
•    Ubezpieczenie,
•    Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych,
•    Dodatkowe atrakcje na mecie.

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy Złazu Wiosennego KG PTTK Kielce, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

Serdecznie Zapraszamy !!!