Skip to Content

Zmiany na Turysta Świętokrzyski

 UWAGA: Portal Turysta Świętokrzyski od dnia 2 kwietnia 2013 roku został zaktualizowany do nowej wersji. Ta wersja serwisu ma status "ARCHIWALNY Turysta Świętokrzyski" i znajduje się pod zmienionym adresem archiwalny-turysta.swietokrzyski.eu Archiwalny TŚ nie będzie już rozwijany. Pozostanie on w takiej wersji jaka byla na dzien 2 kwietnia 2013 roku.

Aktualna nowa wersja znajduje się pod adresem
http://turysta.swietokrzyski.eu

Archiwalny TŚ: brak możliwości załozenia nowego konta, dodawania wpisów i odpowiedzi.

Aby uczestniczyć w rozwoju TŚ należy założyć nowe konto w aktualnej wersji serwisu.

Kontakt: Turysta Świętokrzyski

Pytania i odpowiedzi - Pilot wycieczek - testy

Pytania testowe które mogą pojawić się na egzaminie pisemnym na pilota wycieczek.
UWAGA ! - zaznaczone odpowiedzi są moją propozycją, większość jest sprawdzona. Nie które pytania są bardzo dziwne i podchwytliwe. Wszystkich zainteresowanych proszę o komentarze i dodawanie właściwych odpowiedzi.

          a. regulamin biura podróży                b. część umowy z klientem zawieranej przez biuro podróży
          b. zasady, jakimi kieruje się pilot podczas realizacji imprezy                                                        
          d. część umowy-zlecenia na pilotowanie wycieczki

          a. pilot wystrzega się roli „skarbnika” grupy
          b. pilot nie spoufala się z grupa
          c. pilot unika nieoficjalnych kontaktów z pojedynczymi uczestnikami
          d. pilot nie oddala się od grupy na dłużej niż 30 minut

a. poddać się naciskowi większości                    b. przeprowadzić głosowanie
c. uwzględnić wynik głosowanie na „nie”         d. zrealizować program

          a. opis – intinerer                                                   b. program imprezy
          c. umowa – zlecenie                                              d. instrukcje ustne pracownika biura podróży

a. PTTK                          b. GOPR                           c. WOPR                           d. WPR         

          a. kierowca                                               b. uczestnicy większością głosów
          c. pilot w porozumieniu z kierowcą        d. pilot

          a. zapewnienie realizacji wszystkich świadczeń objętych programem
          b. obowiązek opieki nad uczestnikami wycieczki
          c. obowiązek pełnienia funkcji tłumacza
          d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

          a. podać środki przeciwbólowe                                    b. unieruchomić oparzona kończynę
          b. założyć opatrunek jałowy                                         c. schłodzić oparzone miejsce zimną wodą

a. wszystkich kategorii                                     b. tylko kategorii *****  
c. kategorii **** i *****                                 d. nie jest obowiązkowa

            a. po 2 godz.            b. po 4,5 godz.                c. po 5,5 godz.      d. po 6 godz.

            a. terminem ostatnio pilotowanej wycieczki
            b. ważnością paszportu
            c. badaniami okresowymi określającymi zdolność do pracy
            d. aktualnymi decyzjami organu prowadzącego rejestr pilotów

           a. zostawić w hotelu za potwierdzeniem
           b. zostawić w ambasadzie za potwierdzeniem
           c. zrobić komisyjny spis zawartości, potwierdzić przez policje lub świadków i 
               przywieźć do kraju

           d. zostawić na policji za potwierdzeniem

a. 100 km        b. 10 km            c. 1 km           d. 100 m

          a. pensjonat                    b. schronisko                       c. sanatorium                   d. kemping

a. śląskim             b. świętokrzyskim               c. małopolskim                 d. mazowieckim

           a. Krakowie           b. Nowym Sączu                  c. Tarnowie                      d. Zakopanem

          a. małopolskiego        b. śląskiego         c. opolskiego             d. śląskiego i małopolskiego

a. Bolków                  b. Rydzyna                     c. Rytro                     d. Ogrodzieniec

a. bilet wykupiony tylko w jedną stronę
b. rezerwacja została potwierdzona tylko na powrót
c. rezerwacja biletu w obie strony z opłatą tylko w jedna stronę
d. brak potwierdzenia terminu powrotu

          a. warmińsko-mazurskie i podlaskie                           b. podlaskie i lubelskie
          c. tylko warmińsko-mazurskie                                    c. tylko podlaskie

a. konieczność płacenia napiwków
b. nie przejmowanie się napiwkami, bo obsługa wliczona jest w cenę potrawy
c. zabieranie sztućców po posiłku
d. pominie to milczeniem bo nie zna angielskiego

a. zupa mleczna        b. ryba smażona       c. jajka w szklance       d. naleśniki z dżemem

          a. spotkanie pilota z uczestnikami imprezy przed wyjazdem
          b. samodzielne przygotowanie pilota do prowadzenia imprezy
          c. przekazanie przez biuro informacji i dokumentów dotyczących imprezy
          d. spotkanie pilota z pracownikami straży granicznej

          a. dwuosobowy z łóżkiem piętrowym                 b. dwuosobowy z jednym, dużym łóżkiem
          c. dwuosobowy z dwoma oddzielnymi łóżkami    d. jednoosobowy o podwyższonym standardzie

a. w trakcie pierwszego spotkania                     b. przy podpisywaniu voucheru
c. po zakwaterowaniu grupy                              d. w dowolnym terminie

a. ekologiczna          b. alternatywna           c. kwalifikowana           d. corporate

            a. osoba, która jest mile widziana                                   b. osoba, która nie jest mile widziana
            c. osoba nie posiadająca akredytacji                               d. osoba nie ważna

a. turystyka przyjazdowa i wyjazdowa                              b. turystyka krajowa i wyjazdowa
c. turystyka krajowa i przyjazdowa                                   d. turystyka krajowa

                       a) w Rumunii         
                       b) na Ukrainie    
                       c) w Bułgarii  
                       d) w Serbii.

                       a) 3 lata
                       b) 4 lata
                       c)  5 lat
                       d)  6 lat

                       a) na lotnisku      
                       b) na przejściu granicznym         
                       c) w biurze podróży
         d) w specjalnym terminalu dla pilotów

                      a) imienia i nazwiska pasażera
                      b) informacji o rodzaju rezerwacji
                      c) pieczątki firmy
                      d) informacji o połączeniach alternatywnych

                      a) Hiszpania
                      b) Monako
                      c) Holandia
                      d) Belgia

                      a) nizinnych
                      b) wyżynnych
                      c) depresyjnych
                      d) górzystych

                      a) Monet
                      b) Van Gogh
                      c)  Coubert
                      d)  Chagall

                       a) Szanghaj
                       b) Pekin
                       c) Turfan
                      d) Bombaj
   

                a) posiadanej przez pilota kategorii
                b) czasu trwania imprezy
                c) wyłącznie umowy z biurem
                d) stopnia trudności imprezy

                a) odpowiedzialności cywilnej
                b) następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
                c) kosztów leczenia
                d) kosztów rezygnacji z udziału w imprezie

               a) Finlandii
                      b) Niemiec
                      c) Danii
                      d) Szwecji

                     a)  Chile
                     b)  Boliwii
                     c)  Peru
                     d)  Meksyku

              a) we Lwowie
              b) w Wilnie
              c) w Białymstoku
              d) w Lublinie

             a) West End
             b) Westminster
             c) Notting Hill
             d) City

             a) podkarpackiego
             b) małopolskiego
             c) wielkopolskiego
             d) podkarpackiego 

                   a) Pałac Barańskich w Białym stoku
                   b) Wawel w Krakowie
                   c)  Pałac w Łańcucie
                   d)  Belweder w Warszawie

a)w Kopenhadze
b)we Florencji
c)w Awinionie
d)w Arnhem

a)Część umowy z klientem zawieranej przez biuro podróży
b)Zasady, jakimi kieruje się pilot podczas realizacji imprezy
c)Regulamin biura podróży
d)Część umowy zlecenia na pilotowanie wycieczek

a)Madrycie
b)Bruxeli
c)Maastricht
d)Luxemburgu

a)w Lublinie
b)we Lwowie
c)w Wilnie
d)w Rotterdamie

a)Technika „wkradania się w cudze łaski”
b)Technika wywierania wpływu na innych
c)Technika obrony przed krytyką
d)Jedna z technik w komunikacji niewerbalnej

a)16,2 tys. km.
b)72,6 tys. km.
c)48,8 tys. km.
d)37,2 tys.km.

a)Ermitaż w Petersburgu
b)Galeria Uffizi we Florencji
c)Luwr w Paryżu
d)Prado w Madrycie

                           a) przewodnickie
                           b) obywatelskie
                           c) organizatorskie
                           d) opiekuńcze

                          a)  lista graniczna
                          b)  list przewozowy
                          c)  dokument kredytowy
                          d)  promesa wizy

a)Rodzaj wycieczki studyjnej dla pracowników informacji turystycznej
b)Wiodące rosyjskie biuro turystyczne
c)Polski program informacji turystycznej
d)Popularna sieć hotelowa

                       a) potwierdza tożsamość posiadacza
                       b) potwierdza obywatelstwo posiadacza
                       c) jest zezwoleniem administracyjnym dla posiadacza paszportu
                          na wyjazd i wjazd w kraju docelowym
                       d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

                       a) podatność na choroby        
                       b) rozchwianie emocjonalne i skłonność do zachowań lękowych      
                       c) egzystencjalną rezygnację    
                       d) skłonność do nadmiernego zajmowania się sprawami innych

     1. Rzym     2. Konstantynopol  3.  Moskwa     4. Ateny

     1. KLM - Holandia
     2. Lufthansa  Niemcy
     3. Swiss      Szwajcaria
    4. Malev       Węgry

     1. Czechy.  2. Niemcy  3. Rumunia  4. Słowacja

      1. POT   Polska Organizacja Turystyczna
      2. PTTK     Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
      4. IATA    International Air Transport Associaton

            1. Grecji          2. Włoch      3. Sycylii      4. Turcji

1. w Moskwie      2. w Kijowie 3. w Sankt Petersburgu 4. we Lwowie

1. renesansowej 2. gotyckiej 3. barokowej  4. klasycystycznej

1. pilot  2. kierowca     3. uczestnicy wycieczki

1. Urząd Marszałkowski podlega Urzędowi Wojewódzkiemu        2. są to urzędy niezależne
3. Urząd Wojewódzki podlega Urzędowi Marszałkowskiemu 4. są to urzędy równorzędne

1. Międzynarodowa Agencja Transportu Autokarowego 2. Światowa Organizacja Turystyki
3. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego

1. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki 2. Ministerstwo Gospodarki
3. Ministerstwo Sportu i Turystyki  4. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Romański, klasycystyczny, gotycki, barok 2. klasycyzm, renesans, rokoko, barok
3. romański, gotyk, barok, klasycyzm, secesja 4. romański, gotyk, rokoko, barok, klasycyzm

1. Grecji          2. Słowacji  3. Czech          4. Niemiec

1. .........................................  2. ................................................
3. .........................................  4. ................................................

1.na podstawie list imiennych  2. voucherów
3.  dokumentu tożsamości   4. zgłoszenia telefonicznego

1. Rzymu  2. Neapolu  3. Aten  4. Wiednia

1. z czterema  2. z pięcioma    3. z siedmioma 4. z dwoma

a) Żydzi     b) Litwini
c) Rosjanie      d) Ukraińcy

a) Wigry      b) Mamry
c) Śniardwy      d) Hańcza

a) okolic Łomży     b) Bieszczad
c) Karkonoszy     d) Wrocławia

a) w Tatrach     b) w Górach Świętokrzyskich
c) w Bieszczadach     d) w Sudetach

a) wysypka     b) temperatura
c) drgawki      d) bóle i zawroty głowy

a) Paszport..
b) Paszport dyplomatyczny..
c) Paszport służbowy MSW..
d) Paszport tymczasowy..

a) w Anglii      b) w Niemczech
c) we Francji      d) we Włoszech

a) Bratysławie     b) Pradze
c) Budapeszcie     d) Wiedniu

a) czerwone wino    b) białe wino
c) szampan     d) koniak

a)  wszystkie dokumenty związane z organizacją imprezy turystycznej
b) tylko sprawozdanie z imprezy turystycznej
c) tylko polisę ubezpieczeniową
d) tylko potwierdzenie rezerwacji noclegów

a) BB      b) HB
c) all inclusive     d) FB

a) Rodos     b) Sardynii
c) Krecie       d) Sycylii

a) wojewoda        b) komisja egzaminacyjna na podstawi egzaminu
c) marszałek      d) prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

a) kubistów      b) surrealistów
c) impresjonistów                                                      d) malarzy renesansu

a) w Moskwie      b) w Sankt Petersburgu
c) w Berlinie       d) w Madrycie

a) Bułgarów      b) Greków
c) Serbów       d) Gruzinów

a) ostateczny rachunek za zrealizowane świadczenia
b) ostateczny rachunek za świadczenia, które będą zrealizowane
c) wstępna faktura sygnalizująca wielkość obciążenia
d) faktura końcowa korygująca pomyłki

a) w Zakopanem     b) w Wilnie
c) w Warszawie      d) we Lwowie

a) rezerwacja wstępna      b) zmiana terminu rezerwacji
c) sprzedaż zbyt dużej ilości miejsc np.  w hotelu      d) lista oczekujących

a) check-out       b) check- in
c) charter       d) confirmation

Nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamów i warowni nazywanymi Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30m wysokości.

a) łoś     b) bóbr
c) żubr     d) kozica

a) San      b) Narew
c) Dunajec     d) Wisłoka

a) gotyku    b) renesansu
c) baroku     d) neoklasycyzmu

a) Światowej Organizacji Turystyki 
b) Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
c) Stowarzyszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego
d) turystyki motywacyjnej

a) Rosja - Moskwa..
b) Litwa - Wilno..
c) Białoruś - Mińsk..
d) Ukraina - Kijów..
e) Słowacja - Bratysława..
f) Czechy - Praga...
g) Niemcy - Berlin..

a) strefy krajów europejskich bez wewnętrznych granic
b) strefy wolnego handlu
c) strefy bezcłowej
d) strefy bez atomowej

a) Ukrainą
b) Białorusią
c) Litwą
d) Słowacją

a) Nil
b) Amazonka
c) Jangcy
d) Missisipi

a) Maroku
b) Zj.Emiratach Arabskich
c) Izraelu
d) Egipcie

a) Serbii
b) Rumunii
c) Bułgarii
d) na Ukrainie

a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Mongolii

a) portugalskim
b) brazylijskim
c) hiszpańskim
d) retoromańskim

a) zezwalający  na  nieograniczony  pobyt  w  danym  kraju
b) pozwalający  na  podjęcie  pracy  zarobkowej  w  danym  kraju
c) nakazujący  natychmiastowe  opuszczenie  danego  kraju
d) zezwalający  na  pozostanie w danym  kraju  maksimum  48 godzin

a) zgłosić  fakt  na  policję
b) kontynuować  podróż  nie  reagując  na  zdarzenie
c) pomóc  uczestnikowi  uzyskać  w  konsulacie  paszport  tymczasowy
d) zostawić uczestnika w miejscu zdarzenia

a) przeprowadzę  głosowanie
c) uwzględnię  wynik  głosowania na „nie”
b) poddam  się  naciskowi grupy
d) zrealizuję  program

a) przepisy  dotyczące  organizacji  imprez  turystycznych
b) zasady wypłacania odszkodowań za usterki w realizacji usług turystycznych
c) międzynarodowe  zasady  kategoryzacji  bazy  hotelowej
d) przepisy  dotyczące  zawierania  umów  w  turystyce

a) Malaga
b) Madera
c) Tequila
d) Porto

a) Pradze
b) Budapeszcie
c) Bratysławie
d) Wiedniu

a) O. Niemeyera
b) Salvadora Dali
c) A.Gaudiego
d) Picassa

a) romańskiej
b) renesansowej
c) gotyckiej
d) barokowej

a) Ślęża
b) Śnieżka
c) Śnieżnik
d) Pradziad

Norwegia  - Oslo.
Kanada      - Ottawa.
Szwajcaria - Berno.
Maroko      - Rabat.

Qantas     - Australia
SAS     - Skandynawia
Lufthansa  - Niemcy.
KLM       - Holandia

IATA     - Międzynarodowe zrzeszenie przewoźników powietrznych
check  in - Zameldowanie / rejestracja
gate     - bramka prowadząca do terminalu.
check  out - wymeldowanie

a) Czechy
b) Szwajcaria
c) Rumunia
d) Słowenia

a) Norwegię ze Szwecją
b) Wlk.Bryt. z Francją
c) Danię ze Szwecją
d) Włochy z Sycylią

a) Buenos Aires
b) Madryt
c) Barcelona
d) Mexico City

a) catering
b) charter
c)  tranzyt
d) transfer

a) BB
b)  All  inclusive
c) FB
d) HB

a) NNW
b) kradzieży bagażu
c) KL
d) kosztów rezygnacji  z imprezy

 a) Zat. Adeńska  i  zach. część  Oceanu  Indyjskiego
b) wschodnia  część  Oceanu  Indyjskiego
c) cieśniny  i  przesmyki  w  rejonie  Indonezji
d) wyspy na  Morzu  Karaibskim

 a) Malta  b) Słowacja     c) Słowenia        d) Łotwa

 a) RFN          b) Francja c) Czechy d) Słowacja

a) nazwy i adresu usługodawcy
b) wysokości funduszu do dyspozycji pilota
c) określenia pierwszego i ostatniego dnia świadczeń
d) potwierdzenia faktycznej liczby uczestników

a) osoba bardzo towarzyska i poszukująca wrażeń
b) osoba dążąca do doskonałości
c) osoba przekręcająca fakty
d) osoba zwrócona do swego wnętrza

a) impreza turystyczna do wyboru podczas zakupu w biurze turystycznym
b) impreza oferowana dodatkowo, wliczona w cenę
c) impreza oferowana dodatkowo, nie wliczona w cenę
d) żadna odpowiedź nie jest dobra

a) oxycort   b) carbo medicinalis   c) jodyna  d) calcium

a) uczulenie skórne       b) gorączka   c) biegunka   d) opuchlizna

a) posiadanego stażu zawodowego
b) czasu trwania imprezy
c) stopnia trudności imprezy
d) wyłącznie od umowy z biurem zlecającym

a) empatia  b) afiliacja  c) asertywność d) syntonia

a) na terenach podmokłych
b) wyłącznie na określonym terenie
c) w strefie niskich temperatur
d) w strefie tropiku

a) Niemcy
b) Ukraińcy
c) Białorusini
d) Romowie

a) we Francji        b) w Hiszpanii    c) we Włoszech    d) w Niemczech

a) neoklasycyzm       b) manieryzm       c) historyzm      d) eklektyzm

a) reprezentacyjna część klatki schodowej
b) trójkąt wieńczący fasadę budynku
c) odrzwia z bogatym obramowaniem
d) główna, najokazalsza część budowli

a) Kościół   b) Meczet   c) Synagoga   d) Cerkiew

a) Piastowskim
b) Orlich Gniazd
c) Architektury drewnianej
d) Tatarskim na Ziemi Białostockiej

a) Marmolada    b) Matterhorn  c) Grossglockner       d) Triglav

a) Słowenii   b) Włoch  c) Grecji  d) Chorwacji

a) Białorusią   b) Litwą    c) Ukrainą   d) Słowacją

a) Powstania Listopadowego
b) Konfederacji Barskiej
c) Konfederacji Targowickiej
d) Powstania Styczniowego

a) Paradyż      b) Św. Lipka      c) Rytwiany  d) Zwierzyniec

a) jaskinia RAJ
b) jaskinia w wąwozie Dule koło Łagowa
c) jedna z jaskiń na Kadzielni
d) żadna z wymienionych

a) Muszyna      b) Piwniczna Zdrój   c) Żegiestów Zdrój  d) Krynica Zdrój

a) Krakowie   b) Warszawie  c) Puławach   d) Pińczowie

a) Genewa
b) Madryt
c) Bruksela
d) Nowy Jork

a) Kanady
b) Turcji
c) Argentyny
d) Gruzji

a) hiszpański
b) kataloński
c) baskijski
d) wszystkie wymienione

a) 27   b) 26  c) 25   d) 21

a) Stanach Zjednoczonych Ameryki
b) państwach członkowskich Unii Europejskiej
c) wszystkich państwach Europy
d) na całym świecie

a) międzynarodowe przepisy dotyczące regulacji ruchu lotniczego
b) przepisy dotyczące zasad organizacji imprez turystycznych
c) zasady wypłaty odszkodowania za usterki w świadczeniu usług turystycznych
d) przepisy obowiązujące przy zawieraniu umów międzynarodowych

a) zezwalający na nieograniczony pobyt w danym kraju
b) umożliwiający pobyt w danym kraju maksymalnie 3 miesiące
c) nakazujący natychmiastowe opuszczenie danego kraju
d) pozwalający na podjecie pracy zarobkowej w danym kraju