Skip to Content

Zmiany na Turysta Świętokrzyski

 UWAGA: Portal Turysta Świętokrzyski od dnia 2 kwietnia 2013 roku został zaktualizowany do nowej wersji. Ta wersja serwisu ma status "ARCHIWALNY Turysta Świętokrzyski" i znajduje się pod zmienionym adresem archiwalny-turysta.swietokrzyski.eu Archiwalny TŚ nie będzie już rozwijany. Pozostanie on w takiej wersji jaka byla na dzien 2 kwietnia 2013 roku.

Aktualna nowa wersja znajduje się pod adresem
http://turysta.swietokrzyski.eu

Archiwalny TŚ: brak możliwości załozenia nowego konta, dodawania wpisów i odpowiedzi.

Aby uczestniczyć w rozwoju TŚ należy założyć nowe konto w aktualnej wersji serwisu.

Kontakt: Turysta Świętokrzyski

Pytania i odpowiedzi - Przewodnik Świętokrzyski - testy

Przykładowe pytania testowe pojawiające się na egzaminie pisemnym na Przewodnika Świętokrzyskiego

a/ Pińczowie
b/ Chrobrzu
c/ Niegosławicach

a/ 7 parków krajobrazowych
b/ 8 parków krajobrazowych
c/ 9 parków krajobrazowych

a/ ślady używania narzędzi żelaznych
b/ najstarsze świadectwo hodowli zwierząt
c/ świadectwo używania ochry

===
dodaj odpowiedz

a/ czerwono – żołto – zielone
b/ czerwono – czarne
c/ czerwono – żółto – czarne

a/ Kazimierz Jagiellończyk
b/ Aleksander Jagiellończyk
c/ Fryderyk Jagiellończyk

a/ Sylwestra Kowalczewskiego
b/ Jerzego Głowackiego
c/ Zygmunt Czubiński

a/ Sylwestra Kowalczewskiego
b/ Edmunda Massalskiego
c/ Zbigniewa Czubińskiego

a/ Miedzierzy
b/ Radkowic/
c/ Rogowa

a/ Mirowie
b/ Sulisławicach
c/ Piotrkowicach

a/ Piotr z Wenecji
b/ Marcin Czarny
c/ Wawrzyniec Senes

a/ Jakub Zadzik
b/ Marcin Szyszkowski
c/ Zbigniew Oleśnicki

a/ Stradowie
b/ Szczaworyżu
c/ Wiślicy

a/ Kałkowie - Godowie
b/ Skarżysku Kamiennej
c/ Mirowie

a/ Michał Poniatowski
b/ Michał Prażmowski
c/ Mikołaj Trąba

a/ Samborcu
b/ Ożarowie
c/ Tarłowie

a/ Krzyżanowicach
b/ Waśniowie
c/ Wiśniowej

a/ św. Władysława w Szydłowie
b/ św. Małgorzaty w Chybicach
c/ św. Ducha w Sandomierzu

a/ Wiślicy
b/ Stopnicy
c/ Chotlu Czerwonym

a/ Starachowice
b/ Kamienna
c/ Suchedniów

a/ Samborcu
b/ Sulisławicach
c/ Koprzywnicy

a/ Jan XXIII
b/ Paweł VI
c/ Jan Paweł II

a. Jezuitów,
b. Franciszkanów,
c. Bernardynów,
d. Dominikanów.

a. Staropolski Okręg Przemysłowy,
b. Centralny Okręg Przemysłowy,
c. Staropolskie Zagłębie Przemysłowe,
d. Staropolskie Zagłębie Hutnicze.

a. Józefa Wiacka,
b. Władysława Jasińskiego,
c. Andrzeja Jasińskiego,
d. Mariana Sołtysiaka.

a. 1947,
b 1950,
c. 1952,
d. 1956.

a. Sulisławicach,
b. Wiśniowej,
c. Zawichoście,
d. Koprzywnicy.

a. Kazimierz Wielki,
b. Władysław Jagiełło,
c. Kazimierz Jagiellonczyk,
d. Fryderyk Jagiellonczyk.

a. Jan Bukowski,
b. Karol de Prevot,
c. Maciej Polejowski,
d. Wit Stwosz.

a. Zbigniewa Oleśnickiego,
b. Zbigniewa Ossolińskiego,
c. Krzysztofa Ossolińskiego,
d. Krzysztofa Szydłowieckiego.

a. 1282,
b. 1283,
c. 1284,
d. 1285.

a. Poznania i Gniezna,
b. Krakowa i Wrocławia,
c. Krakowa i Poznania,
d. Wrocławia i Poznania.

a. Brody,
b. Cedzyna,
c. Chańcza,
d. Starachowice--Pasternik.

a. Wojciech Kossak,
b. Jan Styka,
c. Franciszek Smuglewicz,
d. Józef Szermentowski.

a. 1794,
b. 1795,
c. 1797,
d. 1830.

a. Sandomierzu,
b. Starachowicach,
c. Ostrowcu Św.
d. Końskich

a.Wachocku,
b.Szydłowie,
c.Opatowie,
d.Koprzywnicy.

a. Kuźniaki — Gołoszyce,
b. Gołoszyce — Annopol,
c. Święty Krzyż — Pętkowice,
d. Wąchock — Kałków.

a.kościół parafialny w Oleśnicy
b.dzwonnica w zespole Kolegiaty (ob. Bazyliki) w Wiślicy
c.kościół parafialny w Chotlu Czerwonym
d.mansjonaria, ob. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

a.w Świętej Katarzynie
b.w Rytwianach
c.na kieleckiej Karczówce
d.na Świętym Krzyżu

a.Chęcinach
b.Pińczowie
c.Szydłowie
d.Chmielniku

a.kolegiaty w Klimontowie
b.kaplicy Oleśnickich w zespole klasztornym na Świętym Krzyżu
c.kościoła parafialnego w Młodzawach Małych
d.kościoła parafialnego w Starochęcinach

a.Zygmunt Gonzaga Myszkowski
b.Stanisław Branicki
c.Mikołaj Firlej
d.bp Stanisław Krasiński